YSTING I VALDRES


 

Salsinformasjon for butikkar
 
Butikkar som ynskjer å selja boka «Ysting i Valdres», må kontakte Helge Gudheim i Mat & Kultur AS for å avtale salsprovisjon (post@matogkultur.no eller 48091815). Forlaget har lagt seg på ei ordning der butikkar som sel boka får ha dei i kommisjon, og at dei får 20 prosent salsprovisjon.
Rådgjevande utsalspris er 580 kroner, og det vil seia at butikkane får
116 kroner i forteneste pr. bok. Butikkane betalar forlaget fyrst etter at bøkene er selde.

Dersom bøker må sendast i posten, vil Mat & Kultur AS at butikkane bestiller
minst 3 bøker, slik at portoprisen pr. bok blir redusert. Ved bestilling av
1 eller 2 bøker, må butikken sjølv betala portoen.

Dersom du ikkje godkjenner desse salsvilkåra, ber forlaget om at du syner kunden til nettsida
www.matogkultur.no, slik at dei sjølve kan bestille boka direkte frå forlaget.