YSTING I VALDRES


DSC_6002 (1)
Kurs i norsk tradisjonsysting

Bokforfattar Helge Gudheim har gjort delar av innhaldet i boka YSTING I VALDRES om til praktiske kurs, med vekt på dei gamle teknikkane og reidskapane.

Til no har han arrangert tre kurs: i jnauar og april 2017, og eitt i mai 2018.

Det blir ikkje fleire kurs i 2018, men truleg i 2019. Følg med her på nettsida og på Facebook for informasjon om fleire kurs. Kurs blir haldne i Ulnes i Valdres.