Omtale av boka YSTING I VALDRES

 
«En bok som forteller en historie som ikke ellers ville ha blitt fortalt. En bok som kan bli stående lenge. Femti år. Hundre år. Om hundre år er alt som ikke er glemt, blitt til mesterverk.» «Boka er lokalhistorie, nasjonal historie, mathistorie, naturhistorie og kulturhistorie i ett.» «En bok som kan legge grunnlaget for en renessanse for norsk ost. Kort sagt: et mesterverk.»
      Andreas Viestad, i «Prosa», tidsskrift for sakprosa 6/2014 og i Morgenbladet 19. desember 2014

«Tre kilo stappfull av kunnskap og historie.»  «Og dokumentasjon er virkelig ordet. Boka er overveldene i enhver forstand.» «Du trenger ikke en gang å være spesielt opptatt  av ost for å ha glede av dette.» «... ingen skal beskylde forfatteren for å fare over sine temaer med harelabb.»              
       Per A. Borglund, Aftenpostens magasin «Mat fra Norge» 5/2013

«Takk for praktverket om stølsdrift i Valdres. Det er sjelden en mottar et så gedigent og flott stykke arbeid med et så godt gjennomarbeidet emne.»
«Denne grundige behandlingen av norsk stølsdrift blir en viktig dokumentasjon for fremtidige generasjoner.» 
«Jeg er i ferd med å lese hele boken, da jeg finner så mye interessant som er med på å utdype mine tidligere kunnskaper om meierifaget. Jeg ser fram til videre lesning og ønsker om at mange vil fordype seg i boken med de verdiene den formidler.»
        Halvor Heuch, Oslo


«I en tid der oppslagsverkene har flyttet til nettet og der bokhandlene oversvømmes av lettskrevne gavebøker, er dette storverket som en sus fra en forgangen og mye mer alvorlig tid. Med over fem hundre sider, omtrent tusen bilder, tallrike informanter og en liste på over tre tusen ysterelaterte dialektord må selv den mest laktoseintolerante bare nikke i stum beundring over alt nedlagt arbeid.»
«Og man kan bare forestille seg verdien av at lokal kunnskapsbasert tradisjon nedtegnes og formidles på denne måten.»
«Gjennom det som fra fugleperspektiv kan se ut som en liten nisjeinteresse, berører Gudheim her sentrale spørsmål om autensitet, forbruk og næringsliv.»
«Til tross for et tilsynelatende smalt emneområde tar Gudheim for seg viktige og allmenne temaer.»
        Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv 22.07.13

«Det er her samla eit unikt materiale for dei som er interesserte i stølsdrift og mjølkestell i gamle dagar.  Etter det eg kjenner til, finst det ikkje tilsvarande verk frå andre stader i landet. I og med at boka er usedvanleg detaljert og tru mot kjeldene i skildring av framstillingsprosessane, og samstundes skildrar eit veldig stort produktmangfald, vil ho vera ein nyttig reiskap for dei som skal utvikle mjølkeforedling basert på tradisjonane òg i andre bygder enn Valdres.»
      Ragnhild Nordbø, Rennebu


«Endelig får vi i Norge en bok som behandler vårt tradisjonelle melkestell, kinning, bresting og ysting med den respekt og grundighet det fortjener. Boken fokuserer på tradisjonene i Valdres, men ser dem også i sammenheng med forholdene i andre deler av landet og verden. Det er all grunn til å håpe at boken vil bli til inspirasjon både for den som vil videreføre eller gjenoppta tradisjonell smør- og osteproduksjon, og for den som vil gjøre tilsvarende arbeidmed innsamling og dokumentasjon på andre kanter av landet.»
«Meierienes oster er godt dokumentert, mens de lokale spesialiteter som ikke fant veien til meierienes produksjonslinjer knapt er nevnt. Dette endrer Helge Gudheim nå.»
«Imponerende! Det er moro å ha vært med på dette prosjektet!»
        Ove Fosså, Sandnes


«Ystebibelen frå Gudheim.»
«Ostane og mjølkematen er oppten. Og tradisjonen er i ferd med å gå i gløymeboka. Hadde det ikkje vore for Helge Gudheim. Han skriv om ein utdøyande kulturarv.»
«Han omtalar seg sjølv som ein kulturformidlar med upasteuriserte briller.»
«Boka er slett ikkje berre spennande for dei som skal yste. Tvert om. Her er mykje herleg stoff og historier om stølsllivet og livet i fjellbygdene. Er det ei bok du skal ta med deg på ferie i sumar – er det denne. Om du ikkje skal gå turar i fjellet då. Den er tung å dra med seg.»
        Lina Sandvik i Hallingdølen 13.07.13


«Journalist og forfattar Helge Gudheim har skrive eit praktverk om ystetradisjonen i Noreg.»
        Kristin Offerdal (NPK) i Nationen 10.07.13


«Storverk om ystetradisjonar.»
       Øystein Skjæveland i bladet Gardsosten 1/2013


«Unik bok om ysting. Boka er eit eineståande dokumentarisk verk om norske ystetradisjonar.»
«Forfattaren kjem også med ei rekkje forslag til korleis utviklinga kan endrast, slik at stølsnæringa kan gjevast betre rammevilkår. Det meiner han må til dersom denne næringa og kulturforma skal overleva.»
«Med denne boka har Helge Gudheim greidd det umoglege; produsere eit tungt fagleg verk full av faktareferansar, og samtidig ei bok som mange vil like "å bla i".»
        Bladet Seterbrukaren 2/2013


«Fleire av dei som var til stades, framheva det viktige arbeidet Gudheim har gjort, som også kan vera til inspirasjon for andre distrikt.»
        Torbjørn Moen i Avisa Valdres  04.07.13


«Unikt verk om ysting. Helge Gudheim har samlet alt en behøver å vite om ysting mellom to permer.»
        Geir Norling i Oppland Arbeiderblad 16.05.13


«Helge Gudheims praktverk om ysting er klar for salsdisken. Etter åtte års arbeid er ho her, boka det har gått gjetord om i lange tider.»
        Bjørn Karsrud i Avisa Valdres 11.05.13«I boka «Ysting i Valdres» legger Helge Gudheim fram det som er verdt å vite om ysting og seterkultur.»
        Tor Jostein Sørlie i Bondebladet 15.08.13