Norge:
Få boka tilsend i posten:
Du kan bestille boka på e-post og få ho tilsend i posten:
Ut frå adressa di blir portoen utrekna og lagd til prisen på 580 kroner – frå rundt 100 kroner og oppover avhenging av kvar i landet boka skal sendast (frå Fagernes). To eller fleire bøker gjev fri frakt. Fordi enkelte er litt trege betalarar, blir rekninga på bok og porto send på e-post til kjøparen, og bøkene sende ut fyrst
etter at beløpet er innkome på kontoen til Mat & Kultur AS.
   

Boka kostar:

* 580 kroner for ei bok pluss porto, alt etter kvar i landet ho skal sendast.
* Kjøper du to eller fleire bøker får du gratis frakt i Norge.
* Kjøper du fem bøker, får du kvar bok for 500 kroner.
* Det har også vore ei viss interesse for boka i Sverige, og nedanfor finn du ei eiga fraktordning til Sverige.
Bøkene blir anten leverte direkte av utgjevaren, eller dei blir sende som postpakke. Om du har lyst til å ha ei helsing i boka, eller ei forfattar-signert bok, så meld frå om det ved bestilling.
Send di bestilling til: post@matogkultur.no
Har du spørsmål, ring Helge Gudheim på telefon 48091815.

Sverige:
Det er særs dyrt å sende denne over tre kilo tunge boka til Sverige. Men forlaget har fått til ei ordning slik at bøkene kan postleggjast på svensk side, og at kjøparen betaler inn til ein svensk konto. Dermed får me portoprisen kraftig ned. Prisen vil variere etter valutakursen. Send di bestilling til: post@matogkultur.no med nøyaktig adresse, så får du svensk kontonummer oppgjeve.